Breedband Friesland staat klaar voor iedereen die betrokken is bij breedband initiatieven op het platteland van de provincie. Daarbij kan het gaan om buitengebied, maar ook om een bedrijventerrein of een combinatie van beide. Een initiatief kan overal ontspruiten waar het ontbreken van een goede internetverbinding tot knelpunten leidt: van de plaatselijke basisschool, de dorpswinkelier of agrarische ondernemer tot gewoon thuis binnen het gezin.

Het uitgangspunt van begeleiding door Breedband Friesland is dat het initiatief op basis van een positieve ‘business case’ uiteindelijk een subsidieaanvraag bij het Breedbandfonds indient. Het Breedbandfonds verstrekt enkel aansluitsubsidies voor adressen waarvan aantoonbaar is dat er geen vaste breedbandverbinding kan worden afgenomen. Daarmee is begeleiding door Breedband Friesland in de eerste plaats bedoeld voor initiatieven die geheel of ten minste grotendeels gevormd worden door burgers en bedrijven die op breedbandloze adressen zijn gevestigd.