Eind 2013 hebben Provinciale Staten van Fryslân ingestemd met een investeringsplan om de aanleg van hoogwaardig breedband in zogeheten ‘witte gebieden’ op het Friese platteland te bevorderen. In dergelijke witte gebieden hebben groepen burgers en bedrijven geen beschikking over een goede internetvoorziening. Netwerk operators tonen vooralsnog geen initiatief om hierin op korte termijn verandering te brengen.

Onderdeel van het investeringsplan van de Provincie zijn een Breedbandfonds met aansluitsubsidies voor deelnemers aan lokale breedbandinitiatieven. Om initiatiefnemers van raad te voorzien en hen te ondersteunen bij alle voorbereidingen en activiteiten die bij zo’n breedbandproject om de hoek komen kijken, heeft de Provinsje Fryslân tevens besloten tot het oprichten van een breedbandloket. Na een openbare aanbesteding in de markt is de opdracht hiervoor gegund aan de coöperatieve vereniging Fryslân Ring. Vanaf januari 2015 is het loket actief onder de naam Breedband Friesland.

Gedurende drie jaar zal Breedband Friesland binnen de provincie de vorming tot lokale en gemeentelijke breedbandprojecten aanjagen en de initiatiefnemers met raad en daad ondersteunen. Van de eerste behoefte inventarisatie tot het opstellen van de business case en de subsidieaanvraag voor het Breedbandfonds. Of het daarbij gaat om communicatie, techniek of financieel vraagstuk: de adviseurs van Breedband Friesland staan voor u klaar!

Breedband Friesland is het breedbandloket van de Provincie Fryslân. Fryslân Ring geeft invulling aan dit breedbandloket. Bekijk hier het filmpje van het NOS Journaal, waarin Fryslân Ring vertelt over de aanleg van glasvezel op diverse plekken in de provincie. Dowload het filmpje via deze link.