Breedband Friesland staat als breedbandloket van de Provinsje Fryslân klaar om initiatiefnemers voor breedband op het Friese platteland van dienst te zijn. Echter, met technische kennis, kundig advies en bevlogen begeleiding alleen zijn we er nog niet. Voor een kansrijk breedbandproject is ook een brede betrokkenheid binnen de lokale gemeenschap van onmisbaar belang. Breedband Friesland werkt daarom nauw samen met organisaties die onlosmakelijk verbonden zijn met het platteland.

Doarpswurk

Zonder breedband geen leefbaar platteland. En wie over leefbaarheid op het platteland nadenkt, komt vanzelf bij Doarpswurk uit. Deze stichting stimuleert initiatieven die een duurzame leefbaarheid op het Friese platteland versterken en werkt in projectvorm met partners aan actuele onderwerpen die hieraan een bijdrage leveren. Breedband is zo’n actueel onderwerp en het is dus geen verrassing dat Doarpswurk en Breedband Friesland elkaar hierin hebben gevonden!

LTO Noord

De provincie Fryslân telt ruim 5000 agrarische ondernemers. Bijna 3000 daarvan zijn lid van Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord. Waar de buitenstaander misschien niet meteen de relatie tussen het boerenbedrijf en breedband legt, is snel internet op de boerderij al sinds enkele jaren een speerpunt binnen LTO Noord. Niet alleen hebben de boeren als zakelijke internetgebruikers zelf belang bij breedband, ook kunnen zij op praktische wijze bijdragen aan lokale initiatieven.

SD-Fryslân

In Fryslân zijn ruim 450 basisscholen, waarvan het merendeel is aangesloten bij Samen Deskundiger Fryslân. Binnen dit samenwerkingsverband wordt gewerkt aan goede voorzieningen ten behoeve van digitale leermethoden. Op basisscholen wordt in sneltreinvaart de stap naar ‘online’ gemaakt. Daardoor worden hoge eisen gesteld aan de internetverbinding op school. Ook hier geldt: een partner met een eigen belang is een betrokken partner. Daar trekken we graag mee op!

Punt FRL

Via internet is alles en iedereen met elkaar verbonden. En dat zien we ook terug in de twee Provinciale projecten die met internet te maken hebben: het bevorderen en ondersteunen van de uitrol van hoogwaardig breedband op het Friese platteland en het eigen .frl domein waarmee Fryslân ook haar plek op het world wide web heeft geclaimd. Al die toekomstige .frl websites vereisen natuurlijk een goede internetverbinding naar iedere Friese voordeur. Dus is de relatie gauw gelegd.

Friesland.OpGlas

Op het Friese platteland kan op zo’n 34.000 adressen geen breedband internet worden afgenomen. Veel van deze huishoudens, bedrijven, scholen of andere instellingen zouden graag beter willen. Om tot lokale initiatieven te komen die door Breedband Friesland begeleid kunnen worden begeleid, is het van belang te weten in welke buurtschappen en dorpen de behoefte het grootst is. Breedband Friesland maakt daarvoor gebruik van de informatie van Friesland.OpGlas.