Naast advies en begeleiding door Breedband Friesland heeft de Provinsje Fryslân een Breedbandfonds van 60 miljoen euro in het leven geroepen om breedbandinitiatieven op het platteland te ondersteunen. De subsidie die vanuit dit Breedbandfonds aan goedgekeurde projecten wordt verstrekt bestaat uit een eenmalige aansluitpremie plus een langlopende lening met een laag rentetarief. Daarmee kunnen deelnemers de eenmalige aansluitkosten bekostigen. Het Breedbandfonds is op 2 december 2015 officieel van start gegaan en wordt beheerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).