Om van een lokaal initiatief tot een gesubsidieerd breedbandproject te komen is het allereerst van belang dat er binnen de plaatselijke gemeenschap een brede behoefte aan beter internet is. Pas als deze behoefte zichtbaar is, kan de interesse van al die individuele huishoudens en bedrijven gebundeld worden tot één project. Dit project zal Breedband Friesland dan naar een kansrijke subsidieaanvraag bij het Breedbandfonds begeleiden.

Wilt u snel en betrouwbaar breedband voor u en uw dorpsgenoten? Zet dan de eerste stap door u aan te melden bij Friesland.OpGlas. Dit verplicht u verder tot niets. Deze website heeft als doel om provinciebreed in kaart te brengen waar de behoefte aan snel en betrouwbaar internet leeft. Breedband Friesland maakt gebruik van deze overzichten, bijvoorbeeld om te kijken of slimme combinaties met eventueel nabijgelegen plaatsen kunnen worden gemaakt. Zodra u zich hebt geregistreerd, krijgt u meteen te zien hoeveel aanmeldingen er al in uw straat, dorp en gemeente zijn!